Privacyverklaring

volgens de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Els Hogervorst Afscheid, Uitvaart & Rouw kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Els Hogervorst Afscheid, Uitvaart & Rouw, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Els Hogervorst Afscheid, Uitvaart & Rouw heeft verstrekt.
Els Hogervorst Afscheid, Uitvaart & Rouw kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Persoonlijke gegevens (zoals geboortedatum en geslacht)

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

 

NB. Volgens de AVG hebben persoonsgegevens alleen betrekking op natuurlijke (lees: levende) personen, daarom zijn gegevens van overleden personen geen persoonsgegevens. Zij mogen gebruikt worden zonder toestemming, mits de privacy van levende personen hier niet door wordt geschaad.

Waarom hebben wij uw gegevens nodig?

Els Hogervorst Afscheid, Uitvaart & Rouw gebruikt uw persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening: het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht voor uitvaartverzorging, woorddienst- of rouwbegeleiding; voor het opstellen van een zgn. wilsbeschikking/offerte naar aanleiding van een voorbespreking, voor de afhandeling van uw betaalverplichting en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Tevens verwerkt Els Hogervorst Afscheid, Uitvaart & Rouw uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar zelf om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens ?

Els Hogervorst Afscheid, Uitvaart & Rouw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij de wet ons anders verplicht (wettelijke bewaarplicht).

Met wie delen wij uw gegevens ?

Els Hogervorst Afscheid, Uitvaart & Rouw verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@elshogervorst.nl. Els Hogervorst Afscheid, Uitvaart & Rouw zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging van uw gegevens

Els Hogervorst Afscheid, Uitvaart & Rouw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Els Hogervorst Afscheid, Uitvaart & Rouw verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Els Hogervorst Afscheid, Uitvaart & Rouw (06-5238 5638).